Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Mihály Andrea magánrendelését a Venustus Bt. égisze alatt végzi.

A Venustus Szervezeti Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelést és adatfeldolgozást is végző szolgáltató eleget tesz és megfelel Magyarország Alaptörvényében, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (EU 679/2016), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben és az 1992. évi LXIII. törvényben (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) foglalt adatkezelési, és adatfelhasználási kötelezettségeinek.

A Venustus Szervezeti Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Venustus Szervezeti Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A magánrendelést működtető cég adatai:

 • Cégnév: Venustus Szervezeti Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 7/C. IV/13.
 • Cégjegyzékszám: 01 06 737266
 • Adószám: 20889463-1-43

Elérhetőségek:

Adatvédelemért felelős tisztségviselő:

 • Tisztségviselő neve, beosztása: Nyáriné dr. Mihály Andrea ügyvezető
 • Elérhetősége: adatvedelem@venustus.hu, +36 30 425 2586

Az adatkezelés célja 

Önkéntesen megadott személyes és egészségügyi adatait kizárólag kivizsgálás, gyógykezelés és számlakiállítás céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja 

Személyes és egészségügyi adatainak kezelésére az Ön hozzájárulása alapján, az alábbi jogszabályoknak megfelelően kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló́ 2011. évi CXII. törvény, 
 • az egészségügyről szóló́ 1997. évi CLIV. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 679/2016)

Vizsgálatra, kezelésre történő jelentkezésnél az alábbi adatok megadását kérjük:

 • név, születési név
 • nem
 • születési hely, idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím (elektronikus számlázáshoz)
 • hozzátartozó́ neve, telefonszáma (opcionális)

Tájékoztatjuk, hogy személyes és egészségügyi adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szerződött partnereink felé továbbításra kerülnek. Partnereink megfelelnek az adatbiztonsági előírásoknak.

Egészségügyi adatait szerződött szolgáltatónk, a DeriCom Informatikai Kft. által fejlesztett és működtetett NetDoktor elnevezésű orvosi szoftverbe visszük fel. A Dericom informatikai Kft. adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja el: https://www.dericom.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A szoftveren keresztül a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbítunk adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Az EESZT rendszert a saját ügyfélkapuján keresztül éri el, és rendelkezhet egészségügyi adatainak láthatóságáról: https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes-gyik

A számlázáshoz szükséges adatait számlázórendszerünkbe töltjük fel, melynek működtetője a Billsoft (Szalai János ev). A Billsoft adatvédelmi nyilatkozatát itt tekintheti meg: https://billsoft.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Személyes adatait a kötelező eseteken túl semmilyen körülmények között nem továbbítjuk harmadik személy részére, sem másik országba, sem hazai, vagy nemzetközi szervezet részére, valamint nem hozzuk nyilvánosságra.

Személyes adatok tárolásának időtartama 

Egészségügyi és személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg: 

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig,
 • a kezelésről kiállított számlát a kiállítás évének utolsó́ napjától számított 8 évig.

Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során számos jog illeti. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatvedelem@venustus.hu e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, úgy az e-mailben jelezheti az adatvédelmi felelősnél az adatvedelem@venustus.hu e-mail címre, postai úton a 1221 Budapest, Vihar utca 7/C. IV/13. címre, továbbá bírósághoz fordulhat, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu).

Kérdésével adatvédelmi felelősünkhöz fordulhat. Várjuk kérdéseit, észrevételeit elektronikus formában az adatvedelem@venustus.hu címre, postai úton a 1221 Budapest, Vihar utca 7/C. IV/13. címre. Kérdését mielőbb megválaszoljuk, de válaszunkat legkésőbb az előírt 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre.

Budapest, 2020. 01. 01.